OD 1 WRZEŚNIA 2015 R. AKTUALNE INFORMACJE 


ZAMIESZCZANE BĘDĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ


ZESPOŁU SZKÓŁ NR 6 W RZESZOWIE

 

 

ADRES: www. zs6.resman.pl

 

 

 

 

 


 

WITAMY NA STRONIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 
IM. PPŁK. ŁUKASZA CIEPLIŃSKIEGO
W RZESZOWIE

 

 

 

wejsie_do_szkoly

 

Co szlachetne i wielkie – przyjmij,

co płytkie i nikczemne – odrzucaj”

(ppłk. Łukasz Ciepliński)

DYSPONUJEMY:pracownia_przyrody

 • wysokowykwalifikowaną kadrą pedagogiczną
 • dobrze wyposażonymi  salami lekcyjnymi
 • dwoma salami gimnastycznymi i boiskami szkolnymi
 • dwoma pracowniami komputerowymi ze stałym dostępem dopracownia_informatyki internetu
 • świetlicą szkolną czynną od 6:30 do 16:30
 • sołówką szkolną
 • nowoczesnym placem zbaw
 • bibloteką, czytelnią i Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej
 • specjalistycznymi gabinetami: profilaktyki prozdrowotnej i pomocy przedlekarskiej,karpik stomatologicznym, terapii pedagogicznejsala_gimnastyczna

PROPONUJEMY:

 • naukę języków: angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego
 • naukę pływania na pływalni KARPIK w klasach Irzeszowianka - VI
 • zajęcia dydaktyczne w pracowni komputerowej od klasy pierwszej
 • zajęcia w zespole tańca ludowego "RZESZOWIANKA"
 • różnorodne zajęcia pozalekcyjne oraz kółka zainteresowań
 • wyjazdy na wycieczki i "zielone szkoły"swietlica
 • udział uczniów w zajęciach szkoły muzycznej YAMAHA, szkoły tańca towarzyskiego SHOW DANCE, TAEKWON-DO, "SOCATOS" - piłkarskie maluszki

Dbamy o bezpieczeństwo dzieci i przyjazną atmosferę opartą na częstym kontakcje wychowawców z uczniami oraz na współpracy szkoly z rodzicami.

 

uczniowie korytarz stolowka gabinet_dentystyczny